Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post

 

Årsberetning

Klage fra Finn Bendixen på Yara

ingress

Bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma i Norge

Norges Byggmesterforbund ble etablert i 1919 og er i dag byggenæringens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter. Vi ønsker å være en slagkraftig organisasjon gjennom å ha seriøse kvalitetsbedrifter som våre medlemmer.

Det er ikke for ingen ting at vi heter Norges Byggmesterforbund. Vi er en landsdekkende organisasjon med lokalforeninger/laug og regionkontor spredt ut over hele landet. Lokalforeningene spiller en viktig rolle både i faglig og sosial sammenheng.

Den sentrale administrasjonen holder til i Oslo. Vi er samlokalisert med de andre foreningene i byggebransjen. Til sammen utgjør vi Byggenæringens Landsforening BNL som er den nest største landsforeningen i NHO.

Administrasjonens viktigste oppgave er å yte best mulig service til alle medlemsbedriftene. Dette sammen med å markedsføre faget og bransjen på en positiv måte. I tillegg har arbeidet med rekruttering både til faget og organisasjonen høy prioritet.

Vi ønsker å være medlemmenes støtteapparat i samfunnet og være til nytte i medlemmenes daglige virke. Vi ønsker å utvikle organisasjonen til å bli et sted hvor man treffer likesinnede og det skal være et sted du vil bli hørt og et sted ”å høre til”.

 

 

 

Se en film laget av Dag Solberg, Byggforlaget AS her.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvern og informasjonskapsler