Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post

 

Årsberetning

Handverkerklagenemnda >

  • Representanter

Klagenemndas representanter

Representantene er valgt inn for perioden 2017-19.

FORMANN I KLAGENEMNDA:
Peter Chr. Meyer
Lagdommer i Borgating
Bjørneveien 30, 0774 Oslo

FORBRUKERREPRESENTANTER
Advokat:
Annita Magnussen
Huseiernes Landsforbund (HL)
Fred Olsensgt. 5, 0152 Oslo

Advokat:
Jens Petter Bull
Dæhli Bull & Co (HL)
Holbergsgate 1, 0166 Oslo

Takstmann:
Ole Øyvind Moen (varamann)
HL Østfold Sør
Hundskinnveien 94, 1700 Sarpsborg

PARTS REPRESENTANTER

Advokat Siw Linderud
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo

Advokat Torhild Engh (varamann)
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo

Geir Jahren
Bonum Bygg (EBA)
Gjerdrumsv. 12, 0484 Oslo

Advokat Trond Martinussen
Rørentreprenørene Norge
Fridtjof Nansensv. 19, 0369 Oslo

Daglig leder Martin Rynning
Harry Martinsen AS (Rørentreprenørene Norge)
Hammerstadsgt. 5, 0363 Oslo

Fagsjef Are Skaar Nielsen (varamann)
Rørentreprenørene Norge
Fridtjof Nansensv. 19, 0369 Oslo

Advokat Lars Erik Lundgaard
Nelfo (elektro)
Fridtjof Nansensv. 17, 0369 Oslo

Advokat Joachim Berge-Bang
Nelfo (elektro)
Fridtjof Nansensv. 17, 0369 Oslo

Direktør teknisk seksjon Terje Hansen (varamann)
Nelfo (elektro)
Fridtjof Nansensv. 17, 0369 Oslo

Daglig leder Jan Peder Strandman
Anleggsgartnerfirma Strandman AS (NAML)
Vellev. 15, 3118 Tønsberg

Daglig leder Torgeir Koteng
Plantasjen Koteng (NAML)
Morgensolbakken 13, 1458 Fjellstrand

Daglig leder Pål Sagen
Sagen & Co (VBL)
Tomtev. Tomt Gård
Postboks 18, 2007 Kjeller

Prosjektleder/Blikkenslagermester Kasper Kaarbø
Kaarbo Metall (VBL)
Haug, Kroerveien 188, 1827 Hobøl

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvern og informasjonskapsler