Handverkerklagenemnda >

  • Klageavgjørelser

Avgjørelser

Du finner avgjørelser på saker som er behandlet i Håndverkerklagenemnda under de respektive fagområdene i menyen til venstre.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring